Il-Kunsill Lokali u Konformità mal-GDPR.
(Il-‘Privacy Policy’ tagħna u d-dejta personali tiegħek).

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR), effettiv mill-25 ta’ Mejju 2018, jirregola l-ipproċessar ta’ informazzjoni personali.

Minħabba n-natura varjata tad-dejta li nipproċessaw b’appoġġ għall-attivitajiet tar-residenti, aħna awditjajna u aġġornajna l-proċessi tagħna biex niżguraw li nikkonformaw mar-rekwiżiti tal-GDPR. Bħala riżultat, il-Kunsill Lokali jopera f’konformità ma ‘din il-leġiżlazzjoni l-ġdida.

Il-GDPR ma teħtieġ lil ħadd biex jieqaf juża jew ibiddel kif juża s-servizzi tagħna, jekk dak li kien qed isir qabel kien legali.

X’inhu l-GDPR?
Il-GDPR huwa sett ta’ liġijiet li jikkonċernaw kif id-dejta personali għandha tiġi pproċessata u maħżuna. Hija mmirata biex tagħti lill-individwi kontroll akbar fuq kif tintuża d-dejta tagħhom.

L-utenti tas-servizzi tal-Kunsill Lokali huma responsabbli biex jiżguraw li l-proċessi tad-dejta tagħhom stess ikunu konformi.

Xi Mistoqsijiet?
Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dejta personali u l-GDPR, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

The Local Council and Compliance with GDPR.
(Our Privacy Policy and your personal data).

The General Data Protection Regulation (GDPR), effective from 25 May 2018, governs the processing of personal information.

Given the varied nature of data we process in support of customers’ activities, we have audited and updated our processes to ensure we comply with the requirements of GDPR. As a result, the Local Council operates in compliance with this new legislation.

GDPR does not require anyone to stop using or to change how they use our services, if what was being done before was lawful.

What is the GDPR?
The GDPR is a set of laws concerning how personal data must be processed and stored. It is aimed at giving individuals greater control over how their data is used.

Users of the Local Council services are responsible for ensuring their own data processes are compliant.

Any questions?
If you have any queries regarding personal data and the GDPR, please get in touch.