About This App

Din il-mobile app tinġieb lilek esklussivament mill-Kunsill Lokali tal-Floriana. Miġjuba bl-iskop uniku li isservi lill-komunità lokali. Fi ħdan l-app, għandek issib numru ta’ karatteristiċi li jgħinu biex jagħtuk servizz aħjar. Dawn jinkludu: –

* Servizzi tal-Kunsill – servizzi ta’ kuljum rilevanti għad-dispożizzjoni tiegħek.
* Report It! – sistema li tagħti s-setgħa lill-komunità biex tgħin lill-Kunsill jagħti servizz saħansitra aħjar.
* Avvenimenti – biex iżżomm ruħek aġġornat dwar dak li qed iseħħ madwarek.
* Avviżi – kif jiġu ippubblikati mill-Kunsill.
* fost oħrajn …

Jekk tixtieq, issuġġerixxi kwalunkwe żidiet jew modifiki li tħoss li se jibbenefikaw lill-komunità tal-Floriana.

This mobile app is brought to you exclusively by the Floriana Local Council. It is here for the sole purpose of serving the local community. Within the app, you will find a number of features to help to give you a better service. These include:-

* Council Services – listing relevant every day services at your disposal.
* Report it! – a system to empower the community to help the Council give an even better service.
* Events – to keep you up-to-date with what’s on locally
* Notices – as published by the Council.
* among others…

Please feel free to suggest any additions or modifications that you feel will benefit the community of Floriana.